Апликација за вработување

Име и презиме

Датум на раѓање

E-mail

Работна позиција за која аплицирате

Дали имате работно искуство?

Дали имате работно искуство во угостителство?

Работно искуство


Работно искуство


Работно искуство


Работно искуство


Работно искуство


Додади повеќе

Дали моментално сте вработени?

Контакт телефон

Прикачи CV

Recommended on

Кеј 13-ти Ноември бр. 0065, 1000 Скопје, Р. Македонија
+389 (0)2 3228 155 | info@plazadetoros.mk

Plaza de Toros © 2017 | Designed and developed by BTS Art Factory